Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Α.ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ  είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σκοπό την παραγωγή, διάθεση και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως μέσω φωτοβολταϊκών πάρκων.

Έτσι η Εταιρεία χρησιμοποιεί ανεξάντλητες πηγές ενέργειας για τη παραγωγή ηλεκτρισμού συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους και στην ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση και ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. Παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον καθώς η παραγωγή της αντικαθιστά παραγωγή από συμβατικούς σταθμούς που εκλύουν τόνους βλαβερών ουσιών στην ατμόσφαιρα.

Η εταιρεία λειτουργεί ήδη 3 Φωτοβολταικούς  Σταθμούς στην Κρήτη    συνολικής ισχύος 240 ΚW και στόχος της είναι να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της προσθέτοντας νέα πάρκα και αναπτύσσοντας έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.